METAMARK

GWARANCJA

Firma Metamark (UK) Limited gwarantuje klientom, że grafiki tworzone przy użyciu mediów i/lub laminatów produkcji Metamark, pozostaną w satysfakcjonującej kondycji przez czas nie krótszy niż okres wytrzymałości atramentów używanych w procesie ich zadruku, ściśle określony przez producenta używanych atramentów, lub czas określony jako żywotność mediów w specyfikacji technicznej Metamark, jeśli ich wytrzymałość jest krótsza niż ta określona dla używanego atramentu.

 

W określonym powyżej terminie firma Metamark według własnego uznania decyduje, że jeśli grafiki produkowane przy użyciu mediów i/lub laminatów Metamark, drukowane i aplikowane zgodnie z określonymi przez producenta zaleceniami mimo to uległy degradacji w stopniu nie do zaakceptowania, Metamark zapewni media i/lub laminaty w celu umożliwienia zastąpienia zniszczonych grafik bez ponoszenia dodatkowych z tego tytułu kosztów.

 

Matamark zapewnia również, że media i/lub laminaty zostaną dostarczone do klienta bez wad produkcyjnych i bezpłatnie, po rozpatrzeniu reklamacji i uznaniu towaru za wadliwy.

 

Gwarancja wyklucza uszkodzenia i degradację, które Metamark uzna za wynikające z niewłaściwego użytkowania i niewłaściwej aplikacji, uszkodzeń chemicznych, zaniedbań, niewłaściwych warunków przechowywania i przetwarzania.