naszemarki fuji mimaki gunsjet iecho metamark colormax

Maintenance cleaning

Co to jest maintenance cleaning i jak go wykonać?

Jest to cleaning manualny plotera. Do wykonania tej czynności niezbędne są: cleaner, patyczki do czyszczenia, papier i instrukcja obsługi urządzenia. Podczas tej czynności użytkownik maszyny powinien z pomocą wyżej wymienionych przedmiotów wyczyścić captopy (lub captop w przypadku głowicy DX 6), wipery oraz plastiki otaczające głowicę nie dotykając przy tym samej głowicy aby nie doprowadzić do uszkodzenia czy zapchania dysz. Czynność rozpoczynamy od wybrania w menu maszyny opcji SUB MENU --> MAINTENANCE --> CLEANING. Następnie wykonujemy wszystkie kroki zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na wyświetlaczu maszyny lub zapisanymi w instrukcji obsługi urządzenia. 

Kiedy należy wykonać maintenance cleaning?

Cleaning należy wykonać w momencie gdy zauważymy niedoskonałości na wydruku lub jak zalecają serwisanci po każdym dłuższym okresie pracy maszyny. Minimalna wartość to raz w tygodniu.

Jakie czynności wykonać po cleaningu?

Po wykonaniu wszystkich kroków zgodnych z instrukcją należy wydrukować TEST PRINT. Jeżeli na teście można dostrzec niedoskonałości, producent zaleca wykonanie dodatkowo opcji medium cleaning, która znajduje się w FUNCTION --> CLEANING --> MEDIUM CLEANING.