Dampery należy wymieniać co 6 miesięcy

Co to są dampery?

Zdjęcie damperówDampery, czyli filtry tuszu zlokalizowane są w tzw. karetce plotera tj. w ruchomym układzie, w którym znajdują się także głowice drukujące. Ich ilość oraz dokładna budowa jest uzależniona od konstrukcji samego plotera. Umieszczone są one bezpośrednio przed wejściem do głowicy drukującej. Przed ich wymianą należy się obowiązkowo zapoznać z instrukcją obsługi urządzenia!

Kiedy należy je wymienić?

Objawem bezpośrednim wskazującym na konieczność ich wymiany jest występujący problem z uzyskiwaniem określonej barwy na wydruku, braku którejś ze składowych barw (pomimo wykonania czyszczenia układu). Producenci urządzeń zalecają wymianę damperów co 6 miesięcy.

Jak ocenić stan filtrów?

Dampery można także diagnozować optycznie - metoda ta opisana jest w instrukcji obsługi urządzenia, polega na wzrokowej analizie ich zapełnienia atramentem.

Jak wymienić dampery?

W celu wymiany damperów należy w pierwszej kolejności odłączyć urządzenie od źródła zasilania, zdemontować obudowę karetki oraz ostrożnie odłączyć wszelkie przewody oraz taśmy utrudniające wymianę. Zużyte dampery demontujemy ostrożnie w rękawiczkach lateksowych oraz ubraniu ochronnym z zachowaniem szczególnej czystości ze względu na wrażliwe na zalanie atramentem elementy karetki. Po odłączeniu samych damperów od głowicy, odłącza się je od węży doprowadzających atrament z kaset.

Montaż nowych damperów przebiega w odwrotnej kolejności. Należy pamiętać że powinno się stosować tylko dampery zalecone przez producenta urządzenia. Przed montażem obudowy karetki należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie przewodów oraz wężyków w karetce, by jej ruch nie spowodował ich uszkodzenia.

Jakie czynności wykonać po wymianie?

Po wykonaniu wymiany damperów należy obowiązkowo odpowietrzyć układ zasilania atramentem – doprowadzić do ponownego wypełnienia przewodów atramentem i wydrukować "Test Print"

Kiedy warto wezwać technika serwisu?

Jeśli nie czujemy się na siłach by samodzielnie zdiagnozować konieczność ich wymiany lub samodzielnie dokonać samej wymiany, warto zlecić to firmie zewnętrznej zajmującej się serwisowaniem takich urządzeń, pomoże ona także przy doborze właściwych dla naszego urządzenia części eksploatacyjnych.